ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Support IIXMedia

Divisi ini melayani permasalahan terkait masalah teknis hosting

 Sales IIXMedia

Divisi ini melayani permasalahan terkait masalah billing atau keuangan

 Abuse IIXMedia

Divisi ini melayani komplain tentang sesuatunya yang berkaitan dengan IIXMedia.com